Јавна расправа о предлогу одлуке о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника у општини Плужине

Јавна расправа о предлогу одлуке о зарадама и другим примањима локалних службеника и намјештеника у општини Плужине

Прилог: