Јавне службе

Јавне службе

Парк природе “Пива”

Парк природе "Пива" Регионални парк Пива налази се на крајњем сјеверозападу Црне Горе заузимајући значајан дио територије општине Плужине (39%),...

Детаљније >

Центар за културу

Документа Статут Јавне установе Центар за културу Плужине Одлука о давању сагласности на Статут ЈУ Центар за културу Плужине Одлука...

Детаљније >

Комунално предузеће

Документа Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу ,,Комунално Плужине" Плужине Статут ДОО "Комунално Плужине", Плужине Јавне набавке Правилник за...

Детаљније >