Парк природе “Пива”

Парк природе "Пива"

Регионални парк Пива налази се на крајњем сјеверозападу Црне Горе заузимајући значајан дио територије општине Плужине (39%), представљајући природну везу између националних паркова “Дурмитор” у Црној Гори и “Сутјеска“ у Босни и Херцеговини, те је његово оснивање препознато низом националних и међународних докумената и иницијатива.

Регионални парк обилује изузетним природним карактеристикама. Веома разноврсан рељеф чије су најважније карактеристике планинске површи са богатим пашњацима и шумама, дубоко усјечени горостасни кањони Таре, Пиве и Сушице и планинска језера (Стабањска и Трновачко) већ привлачи бројне љубитеље природе и авантуристе из региона, али и шире.

Слику подручја употпуњују и 20-так мањих села, складно уклопљених у предио са карактеристичном изворном архитектуром као и бројни традиционални сточарски катуни, као елементи културног предјела које свједоче о историји, култури и наслеђу Пиве. Овдје су створени посебни услови живота који чувају неке од последњих представника ријетких и заштићених врста.

Подручје регионалонг парка има веома разнолике типове екосистема и станишта, што је проузроковано историјско-геолошким условима односно климатским факторима. На врховима и високим планинским површима налазе се елементи алпске флоре и фауне (»преовлађују терени између 1200 и 1600 м надморске висине који заузимају 50 % територије регионалног парка“, Студија, 2011) док дуж кањона и ријечних долина (посебно ријека Пиве и Таре) топли ваздух омогучава елементе медитеранске флоре и фауне.

У регионалном парку писутно је преко 1500 врста биљака од којих су многе (преко 80 регистрованих до сада) ријетке и угрожене врсте. Многе, од 1500 врста, се успјешно користе од стране локалног становништва и за лијечење или исхрану. За исхрану се користе и неке од 2000 врста гљива , колико је процијењено да их има на овом подручју. Добро очуване шуме бијелог и црног бора, букве и јеле, јавора и смрче , јавора и јасена и др. само употпуњују богатство флоре. У тим шумама регионалног парка своје мјесто су нашли и медвједи, дивље свиње, а у лишћарским шумама и срне. Ријеке у Регионалном парку, Тара и Пива, су богате поточном пастрмком, липљеном и младицом.

У природним језерима регионалног парка можемо наци најкарактеристичније представнике животиња црногорских високопланинских језера: тритоне или мрмољке, посебно планинског мрмољка.

Одлуком Скупштине општине Плужине од 12.10.2015 године, донешена је одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу “Регионални парк Пива” који је од општине Плужине – Секретаријата локалне управе преузео надлежности управљача регионалним парком.