Конкурс невладиним организацијама за предају предлога пројеката у склопу регионалног програма локалне демократије на западном Балкану (ReLOaD2)

Конкурс невладиним организацијама за предају предлога пројеката у склопу регионалног програма локалне демократије на западном Балкану (ReLOaD2)

ОПШТИНЕ НИКШИЋ И ПЛУЖИНЕ У ПАРТНЕРСТВУ СА ПРОГРАМОМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РАСПИСУЈУ:

КОНКУРС НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
У СКЛОПУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОГРАМА ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ 2 (РеЛОаД2)

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) званично је почео са реализацијом 1. јануара 2021. године, као наставак претходне фазе РеЛОаД програма која је успјешно завршена у децембру 2020. године. Програм се спроводи у шест земаља и територија Западног Балкана – Албанији, Сјеверној Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Косову[1] и Србији, до краја 2024. године. РеЛОаД2 финансира Европска унија из средстава Мулти-Цоунтрy Цивил Социетy Фацилитy, уз кофинансирање УНДП-а и локалних самоуправа које ће бити обухваћене програмом.

Основна намјера програма је да се подржи транспарентан, развојно оријентисан и пројектни приступ финансирању НВО из буџета ЈЛС који доприноси остваривању локалних приоритета у складу са стратегијама развоја.

За учешће у РеЛОаД2 програму одабрани су сљедећи кластери локалних самоуправа:

1. Тара – општине Мојковац, Колашин и Пљевља,
2. Цоастал Матес – општине Будва, Херцег Нови, Котор и Тиват,
3. Заједно за сјевер – општине Андријевица и Беране,
4. Заједно Никшић и Плужине – општине Никшић и Плужине,
5. Средишњи регион – Главни град Подгорица, Пријестоница Цетиње, Општина у оквиру Главног града – Голубовци и Општина Даниловград.

Општине Никшић и Плужине и програм РеЛОаД2 позивају невладине организације са територија ових општина да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима општина Никшић и Плужине из сљедећих приоритетних области:

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

– Развој свијести и едукација грађана о заштити животне средине

– Конкретне иницијативе у заједници (енергетска ефикасност, загађење ваздуха)

СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА

– Унапређење квалитета живота рањивих категорија (стари, млади, жртве насиља, жене, ОСИ, РЕ, млади, социјално угрожени)

– Унапређење запошљивости РЕ популације кроз развој знања и вјештина

МЛАДИ

– Активација младих у процесима доношења одлука

– Унапређење информисаности и медијске писмености

РУРАЛНИ РАЗВОЈ

– Информисаност и едукација грађана о доступним развојним програмима подршке

– Унапређење туристичке и пољопривредне понуде


Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 7,000 ЕУР до 15,000 ЕУР (за дио Конкурса за НВО), односно од 2.000 ЕУР до 5.000 ЕУР (за дио Конкурса за тек основане НВО и НВО које се баве младима) по пројекту. Једна НВО може поднијети више пријава, од којих само за једну могу бити додијељена средства. Имајући у виду да су средства РеЛОаД2 програма у Црној Гори ослобођена плаћања пореза на додату вриједност (ПДВ), износе буџетских ставки треба планирати и исказати без ПДВ-а за оне трошкове/услуге за које је предвиђено плаћање ПДВ-а.

С обзиром да ће током укупног, трогодишњег, трајања програма РеЛОаД2 бити реализовано више конкурса за пројекте, максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној невладиној организацији током укупног трајања РеЛОаД2 програма је 60.000 ЕУР.

УНДП задржава право да не додијели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози не задовољавају задате критеријуме.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од:

– 7 до 10 мјесеци (за дио Конкурса за НВО),

– односно 5 до 8 мјесеца (за дио Конкурса за тек основане НВО и НВО које се баве младима).

Изабрани пројекти се морају реализовати у периоду од маја 2022. до краја фебруара 2023. године (за НВО), односно од маја 2022. до децембра 2022. године (за тек основане НВО и НВО које се баве питањима младих).

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване невладине организације (удружења или фондације) са сједиштем на територији општина Никшић и Плужине. Уколико невладина организација са територије једне од општина кластера Заједно Никшић и Плужине, жели реализовати пројектне активности на територији друге општине кластера, може склопити партнерство са невладином организацијом регистрованом на територији општине у којој се жели реализовати пројекат (у случају истог броја бодова предност ће имати пројекат који подразумјева партнерство са НВО из Плужина).

Све заинтересоване невладине организације могу пронаћи детаљне информације о условима пријаве и критеријумима за финансирање пројеката у Смјерницама за апликанте у оквиру Конкурса.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на њеб-страници: њњњ.ме.ундп.орг, као и на веб страницама Општине Никшић њњњ.никсиц.ме и Општине Плужине њњњ.плузине.ме.

Документација за пријаву на Конкурс за Кластер Заједно Никшић и Плужине се може преузети од 8. марта 2022. до 4. априла 2022. године слањем захтјева са називом заинтересоване организације на е-маил: релоадгрантс.ме@ундп.орг и са веб страница Општине Никшић и Општине Плужине или лично преузимањем на архиви Грађанског бироа Општине Никшић, Његошева 18, 81400 Никшић и Грађанског бироа Општине Плужине, Трг Плужина 4, 81435 Плужине.

У циљу упознавања потенцијалних апликаната у вези са позивом, начином пријављивања, критеријумима, итд, у општинама Никшић и Плужине ће бити организовани „Инфо дани“ у складу са сљедећим распоредом:

  1. 10. марта 2022. године, у периоду од 10.00 до 11.00 сати, у ИПЦ „Технополис“ (мултимедијална сала),
  2. 10. марта 2022. године, у периоду од 13.00 до 14.00 сати, у ЈУ Центар за културу Плужине (мала сала).

На Инфо данима ће сви потенцијални апликанти и представници организација добити све информациије о наученим лекцијама и најчешћим грешкама апликаната на претходним РеЛОаД Конкурсима, као и информације и упутства о попуњавању пријавног пакета докумената за објављени РеЛОаД Конкурс.

За вријеме трајања Конкурса, заинтересованим НВО представницима/цама ће бити организована обука и омогућена и менторска/савјетодавна подршка РеЛОаД консултанта у припреми и финализацији пројектних приједлога и припадајућих образаца. Подршка ће бити доступна само пријављеним НВО представницима/цама, који су се обратили за подршку РеЛОаД пројектном тиму за вријеме трајања овог Конкурса путем мејл адресе релоадгрантс.ме@ундп.орг.

Питања у вези са јавним позивом се могу поставити и путем е-маил адресе релоадгрантс.ме@ундп.орг с назнаком за РеЛОаД пројекат. Питања се могу постављати до 3. априла 2022. године. Одговори на питања ће бити достављени у писаној форми у року од три радна дана од дана пријема питања.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Пријавни сет од по једног (1) примјерка обавезне документације и једног (1) примјерка додатне документације у штампаном облику и једног (1) електронског примјерка (ЦД или УСБ) цјелокупне документације се доставља у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понеђељак – петак), у периоду од 7 до 15 сати на сљедеће адресе:

Општина Никшић

Његошева 18 

81400 Никшић

 

Општина Плужине

Трг Плужина 4

 81435 Плужине

На коверти се ставља назнака „Конкурс за распођелу средстава невладиним организацијама –за РеЛОаД2 пројекат” и „Не отварати прије званичног отварања”. На полеђини коверте наводи се назив и адреса апликанта и пуни назив пројекта којим конкурише.

О примљеној пошиљци у Општини ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Рок за предају апликација је 6. април 2022. године, до 15 сати. Апликације достављене након наведеног рока биће разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

Сви апликанти који су предали пријаве на Конкурс, који су прихваћени или одбијени, биће обавијештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта најкасније у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на: њњњ.ме.ундп.орг, и њеб-страницама општина Никшић њњњ.никсиц.ме и Плужине њњњ.плузине.ме. Организације чији пројекти буду одобрени ће бити дужне да их преведу на енглески језик и доставе донатору након потписивања уговора.

Текст конкурса можете преузети – ОВДЈЕ

Документацију за конкурс за НВО можете преузети – ОВДЈЕ

Документацију за конкурс за тек основане НВО и НВО које се баве питањима младих можете преузети – ОВДЈЕ

Често постављана питања и најчешће грешке при аплицирању можете преузети – ОВДЈЕ

Позивно писмо можете преузети – ОВДЈЕ