Антикорупција​

ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ

АГЕНЦИЈА ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

Телефон: +382 20 44 77 01

Адреса: Краља Николе27/В, 81000 Подгорица, Црна Гора

Е-маил: kabinet@antikorupcija.me

Wеb: www. antikorupcija.me

Пријаву корупције, осим преко Портала еУправе, можете поднијети на следеће начине:

 1. путем телефона 020 234 396;
  лично у просторијама Управе за антикорупцијску иницијативу – Краља Николе 27/В, 81000 Подгорица, Црна Гора;
 2. путем факса: 020 234 082;
 3. путем е маила: aci@daci.gov.me
 4. путем поште на адресу: Управе за антикорупцијску иницијативу – Краља Николе 27/В, 81000 Подгорица, Црна Гора.

ОПШТИНА ПЛУЖИНЕ  (Лице задужено за поступање по пријавама корупције) 

Е-маил: antikorupcija@pluzine.me

Пријаву корупције можете поднијети на следеће начине:

 1. лично, у сандуче са натписом „Пријави корупцију“,у холу Општине Плужине – Трг Плужина број 4, 81 435 Плужине,
 2. путем е маила antikorupcija@pluzine.me;
 3. путем телефона 040 271 111
 4. путем поште на адресу: Општина Плужине-Трг Плужина број 4, 81435 Плужине ( Лицу задуженом за поступање по пријавама корупције).
 5. путем електронског обрасца Пријави корупцију

Документа

Борба против корупције