Комунална полиција и инспекцијска служба

ВД Начелника

Данило Тодоровић

E-маил адреса: komunalnapolicija@pluzine.me

Тел/факс: +382 40 688 820

У припреми…