Komunalna policija i inspekcijska služba

KOMUNALNA POLICIJA

Mihailo Dondić

E-mail adresa: komunalnapolicija@pluzine.me

Tel/faks: +382 40 688 820

U pripremi…