Одлуке Скупштине

Одлуке Скупштине

III редовна сједница СО Плужине - 06.04.2023. године
IV редовна сједница СО Плужине - 29.06.2023. године

V редовна сједница СО Плужине - 23.10.2023. године

VI редовна сједница СО Плужине - 23.11.2023. године

VII редовна сједница СО Плужине - 21.12.2023. године

XVI редовна сједница СО Плужине, 21.07.2022. године
XVII редовна сједница СО Плужине, 11.10.2022. године
Конститутивна сједница СО Плужине, 08.12.2022. године
II редовна сједница СО Плужине, 26.12.2022. године
XII редовна сједница СО Плужине
XIII редовна сједница СО Плужине, 22.07.2021. године
XIV редовна сједница СО Плужине, 18.11.2021. године
XV редовна сједница СО Плужине, 23.12.2021. године
Неважеће одлуке
Неважеће одлуке
Неважеће одлуке
Неважеће одлуке
Неважеће одлуке
Неважеће одлуке
Неважеће одлуке
Неважеће одлуке
Неважеће одлуке
Неважеће одлуке
Неважеће одлуке
Неважеће одлуке
Неважеће одлуке