Izbori 2020

SO Plužine

ANALITIČKE KARTICE
TEKUĆA BUDžETSKA REZERVA
IZVODI
POMOĆI

22.06.2020. – 26.06.2020. godine -nije bilo pomoći u navedenom vremenskom periodu
29.06.2020. – 05.07.2020. godine – nije bilo isplata jednokratnih novčanih pomoći u navdenom izvještajnom periodu
06.07.2020. – 12.07.2020. godine- nije bilo isplata jednokratnih novčanih pomoći u navedenom izvještajnom periodu
13.07.2020. – 19.07.2020. godine – nije bilo isplata jednokratnih novčanih pomoći u navedenom izvještajnom periodu
20.07.2020. – 26.07.2020. godine – nije bilo isplata jednokratnih novčanih pomoći u navedenom izvještajnom periodu
27.07.2020. – 02.08.2020. godine – nije bilo isplata jednokratnih novčanih pomoći u navedenom periodu
03.08.2020. – 09.08.2020. godine – nije bilo isplata jednokratnih novčanih pomoći u navedenom periodu
10.08.2020. – 16.08.2020. godine – nije bilo isplata jednokratnih novčanih pomoći u navedenom periodu
17.08.2020. – 23.08.2020. godine – nije bilo isplata jednokratnih novčanih pomoći u navedenom periodu
24.08.2020. – 30.08.2020. godine -nije bilo isplata jednokratnih socijalnih pomoći u navedenom periodu
31.08.2020.-06.09.2020. godine -nije bilo isplata jednokratnih socijalnih pomoći u navedenom periodu
07.09.2020 – 13.09.2020. godine – nije bilo isplata jednokratnih socijalnih pomoći u navedenom periodu

22.06.2020. – 26.06.2020. godine – nije bilo putnih naloga u ovom vremenskom periodu

29.06.2020. - 05.07.2020. godine
06.07.2020. - 12.07.2020. godine
13.07.2020. - 19.07.2020. godine
20.06.2020. - 26.07.2020. godine
27.07.2020. - 02.08.2020. godine
03.08.2020. - 09.08.2020. godine
10.08.2020. -16.08.2020. godine
17.08.2020 - 23.08.2020. godine
24.08.2020. - 30.08.2020. godine

Park prirode "Piva"

IZVODI
PUTNI NALOZI

Centar za kulturu

22.06.2020. – 28.06.2020. godine – u navedenom periodu nije bilo putnih naloga

29.06.2020. – 05.07.2020. godine – u navedenom periodu nije bilo putnih naloga

Komunalno Plužine

Opštinska izborna Komisija