Сједнице Скупштине

III редовна сједница СО Плужине - 06.04.2023. године

IV редовна сједница СО Плужине - 29.06.2023. године

V редовна сједница СО Плужине - 23.10.2023. године

VI редовна сједница СО Плужине - 23.11.2023. године

VII редовна сједница СО Плужине - 21.12.2023. године

XVI Редовна сједница СО Плужине
XVII Редовна сједница СО Плужине
КОНСТИТУТИВНА СЈЕДНИЦА СО ПЛУЖИНЕ - 08.12.2022. ГОДИНЕ
II редовна сједница СО Плужине - 26.12.2022. године
XII Редовна сједница СО Плужине
XIII Редовна сједница СО Плужине
XIV Редовна сједница СО Плужине
XV Редовна сједница СО Плужине
IX Редовна сједница СО 01.06.2020
X Редовна сједница СО Плужине
XI Редовна сједница СО Плужине