Урбанистичко-технички услови, грађевинске дозволе, употребне дозволе

Документа

Законом о планирању простора и изградњи објекта (“Сл. лист ЦГ”, br. 64/2017, 44/2018, 63/18 i 11/2019-ispr.)  је укинуто издавање грађевинских и употребних дозвола у административном, односно формалном смислу.

УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ